Ny lag om ekologisk odling 2017

Främjar den verkligen ekologisk odling och ett hållbart samhälle?

I Sverige har utbudet från ekologisk odling och närproducerade råvaror och produkter fått mycket mer plats på marknaden de senaste åren. men det är långt ifrån tillräckligt. Dock så har vi hittills varit befriade från GMO och liknande som kan riskera att förstöra den kemikaliefria, ekologiska odlingen.

Dock så kan den ekologiska utvecklingsstegen vi är på i skrivande stund raseras rejält i höst. Sveriges regering har preliminärt röstat ja till en ny lag om ekologisk produktion.

Det innebär att det dels blir svårare för små eko-bönder att komma på fötterna och hålla sin odling precis som man önskar. Det blir också dyrare med ekologiska importvaror och de som exporterar dessa kommer få det svårt att exportera.

Såhär skriver naturskyddsföreningen om den nya lagen:

Ekologiskt lantbruk är en tillväxtbransch.

I Sverige ger merbetalningen för ekologisk mat en möjlighet för små och stora producenter spridda över hela landet att bygga för framtiden. Det sker dels på den egna gården, men också indirekt i den bygd där man verkar och i de svenska företag som förädlar ekologiska råvaror. Ekologiskt lantbruk är även en väg ur fattigdom för bönder i utvecklingsländer vars produkter kan exporteras till rikare delar av världen, inte minst till EU. I båda fallen är utvecklingen i första hand ett resultat av en successivt ökande efterfrågan på ekologisk mat. Det är med andra ord en marknadsdriven utveckling som regeringen i andra sammanhang brukar vilja underlätta och stötta.

Om Sverige röstar ja till det nya lagförslaget så motverkar det också målen i den livsmedelsstrategi som regeringen själv har tagit initiativ till. Enligt strategin ska det svenska jordbrukets konkurrenskraft stärkas och ett av målen är att den ekologiska produktionen ska öka i omfattning. Det går därtill stick i stäv med det nyligen tagna beslutet att tillföra 175 miljoner kronor för att stimulera omställningen till ekologisk produktion i Sverige. Den förda politiken är inkonsekvent och de resurser som satsas på mer ekologisk produktion får bara begränsad utväxling.

Mot den här bakgrunden är det märkligt att den svenska regeringen vid en preliminär omröstning i juni, till skillnad från våra grannländer Finland och Danmark, röstade ja till lagstiftningen. Förslaget antogs med minsta möjliga antal röster. Nu är man på väg att, vid ett möte i höst, också rösta ja till att fastställa lagen.

Med den nya lagen blir det svårare och dyrare att producera ekologisk mat i Sverige. Förslaget har också en protektionistisk udd som riktas mot fattiga länders möjlighet att exportera sina ekologiska produkter till EU.

Vilka är de största bristerna i förslaget till ny lag?

1. Ökad byråkrati. I förslaget ställs krav på upprättande av databaser, och ytterligare informationsutbyte mellan myndigheter, kontrollorgan och EU-kommissionen. Det finns redan en fungerande certifiering av ekologisk produktion och handeln mellan olika EU-länder pågår för fullt. Vad EU behöver är mer ekologiska produkter, inte mer byråkrati.

2. Nya krav på import. I förslaget ställs orimliga krav på länder utanför Europa för att de ska få sälja ekologisk mat till länder inom EU. 90 procent av världens ekobönder finns i fattiga länder och EUs nya ekolag försvårar deras möjligheter att utveckla sina verksamheter. Detta går stick i stäv med “Politiken för global utveckling” och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

3. Ekobönderna får ansvar för andras kemikalieanvändning. I förslaget ingår en regel som gör ekobönder ansvariga för om deras produkter kontamineras med bekämpningsmedel från konventionella grannars produktion. Det är en orimlig princip som skapar rättsosäkerhet i det ekologiska lantbruksföretagandet.

4. Osäkra villkor för svenska växthusodlare. Förslaget gör att vanliga former av ekologisk växthusodling i Sverige riskerar att förbjudas i framtiden. Ett exempel på en produkt som troligtvis blir förbjuden är ekologisk sallad i kruka. Däremot tillåts ekologiska kryddväxter i kruka, vilket i sig är en obegriplig skiljelinje. Det blir sannolikt också otillåtet att i framtiden odla i sk ”avgränsad jord”, till exempel stora krukor, vilket omedelbart skulle bromsa expansionen av svensk ekologisk växthusproduktion. På sikt riskerar den svenska ekologiska växthusproduktionen på grund av de nya reglerna att minska kraftigt.

5. Brist på ekologiskt utsäde. De föreslagna reglerna kommer göra det mycket svårt, i vissa delar av Sverige omöjligt, att få tag i lämpliga fröer till trädgårdsodling. De kommer också att skapa hinder för den odling av ekologiskt utsäde till lantbruksgrödor som finns i Sverige i dag. Båda delarna riskerar att minska omfattningen av den svenska ekologiska produktionen.

6. Kraftigt försämrat urval av avelsdjur. De nya reglerna ställer krav på att de djur som används som föräldradjur till produktionsdjuren i framtiden utan undantag måste komma från en ekologisk gård. Det kan verka harmlöst, men den genetiska basen för många av våra vanliga husdjursraser är redan liten även med tillgång till konventionella avelsdjur. Ekoproduktionen är begränsad i sin omfattning och förslaget minskar de ekologiska lantbrukarnas möjlighet att avla för sunda och friska djur.

7. Förslaget tillför inget av nytta i jämförelse med nuvarande förordning.Utgångspunkten för framtagandet av den nya förordningen var att det ska bidra till bättre miljö och djurvälfärd. Men i det framförhandlade kompromissen till ny lag är det svårt att se några tydliga förbättringar. Den uppfattningen delas av de flesta aktörer i den ekologiska sektorn i hela Europa. Nackdelarna vägs alltså inte upp av förtjänster inom andra områden.

Det är hög tid för regeringen och alla ledamöter i EU-nämnden att tänka om. Vid ministerrådsmötet, sannolikt 6 november, bör Sverige rösta nej till det framförhandlade förslaget till ny förordning för ekologisk produktion. Antingen måste lagförslaget göras om på ett stort antal punkter eller avslås helt.

Varför lägga ner stora satsningar på ett hållbart ekologiskt samhälle för att främja inte bara Sveriges, men också världens eko-bönder för att sedan försvåra. För oss låter det som om de större företagen såsom Monsanto och deras kollegor har fått alldelles för mycket spelrum för att få in sina produkter och rutiner på marknaden.
På ett eller annat sätt kommer den nya lagen drabba oss alla. inte bara oss som odlar ekologiskt. Men också slutkonsumenten.

Vi vädjar till regeringen att rösta nej till den nya lagen.

Vill du läsa mer gå gärna in på naturskyddsföreningens hemsida www.naturskyddsforeningen.se.

Direktlänk till naturskyddsföreningens artikel som citerad ovan hittar du här

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 + 1 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.